การจัดโปรโมชั่น “ครอบครัวล้านที่ 3” เป็นเดือนสุดท้าย (ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 กันยายน 2564)

การจัดโปรโมชั่น “ครอบครัวล้านที่ 3” เป็นเดือนสุดท้าย (ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 กันยายน 2564)

ตามที่ กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย กสธท. ล้านที่ 3 และเปิดโอกาสให้สมาชิกผู้มีคุณสมบัติ ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) และสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ล้านที่ 2 เท่านั้น ประเภทสามัญ ประเภทสมทบสหกรณ์ ประเภทสมทบบุตร และประเภทสมทบคู่สมรส ที่ประกอบอาชีพทุกอาชีพ ยกเว้นอาชีพเกษตรกร อาชีพรับจ้างทั่วไป และผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ อายุตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 64 ปี 6 เดือน ที่มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อสมัครเป็นสมาชิก กสธท. ล้านที่ 3 สมัครโดยสมัครใจอย่างทั่วถึง และได้จัดโปรโมชั่น “ครอบครัวล้านที่ 3” ที่สมัครเป็นสมาชิก กสธท. ล้านที่ 3 อย่างน้อย 4 คน (ต้องมีสายสัมพันธ์) โดยสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 – วันที่ 25 กันยายน 2564 เท่านั้น จะได้รับทองคำหนักครึ่งสลึง จำนวน 1 รางวัล นั้น  
     ในการนี้ กสธท. โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 10/2564 วันเสาร์ ที่ 28 สิงหาคม 2564 ได้มีมติให้จัดโปรโมชั่น “ครอบครัวล้านที่ 3” ที่สมัครเป็นสมาชิก กสธท. ล้านที่ 3 อย่างน้อย 4 คน (ต้องมีสายสัมพันธ์) โดยจะได้รับทองคำหนักครึ่งสลึง จำนวน 1 รางวัล เป็นเดือนสุดท้าย (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 – วันที่ 25 กันยายน 2564)

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
logo

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด

ข่าวสาร

ระบบบริการ