ประกาศ เปิดรับสมัครประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด เปิดรับสมัครประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ  และผู้ตรวจสอบกิจการ โดยกำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11-18 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ  ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

logo

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด

ข่าวสาร

ระบบบริการ