ลิงค์สำหรับเข้ารับฟังการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

ลิงค์การสำหรับเข้ารับฟังการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

ในวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting)

TIBD GLOBAL is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

Time: Dec 19, 2021 08:00 AM Bangkok

Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/84065811849…

Meeting ID: 840 6581 1849

Passcode: 395625

logo

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด

ข่าวสาร

ระบบบริการ