การเสวนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2565 นายเสรี เจตสุคนธร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด พร้อมด้วยนายสำราญ กลิ่นหอม เป็นตัวแทนเข้าร่วมการเสวนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคตะวันออก ประเด็นการเสวนาเรื่อง “สารพันปัญหาการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ในยุคปัจจุบัน” ณ โรงแรมเดอะเวโร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

logo

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด

ข่าวสาร

ระบบบริการ