1.1

นางดุสดี สุวรรณนุ่ม

ผู้จัดการ
นางเพชรลดา-ผ่องศรี

นางเพชรลดา ผ่องศรี

หัวหน้าบริหารงานทั่วไป
นายเขมนิจ-พวงนาค

นางเขมนิจ พวงนาค

เจ้าหน้าที่การเงิน
2

นางสาวณัฐนี เซี่ยงใช่

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวพรสวรรค์

นางสาวพรสวรรค์ อินทร

นักบัญชี
นางอัมพร-ละอองคำ

นางอัมพร ละอองคำ

พนักงานทำความสะอาด
logo

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด