1.1

นางดุสดี สุวรรณนุ่ม

ผู้จัดการ
นางเพชรลดา-ผ่องศรี

นางเพชรลดา ผ่องศรี

หัวหน้าบริหารงานทั่วไป
นายเขมนิจ-พวงนาค

นางเขมนิจ พวงนาค

เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวพรสวรรค์

นางสาวพรสวรรค์ อินทร

นักบัญชี
รูปพี่กุ๊กไก่ 1

นางสาวฉัตรปวีณ์ เปลี่ยนสมัย

นักการเงินและบัญชี
รูปวี2

นางสาววีรวัลย์ มะใบ

ลูกจ้างชั่วคราว
นางอัมพร-ละอองคำ

นางอัมพร ละอองคำ

พนักงานทำความสะอาด
logo

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด

ข่าวสาร

ระบบบริการ