1.1

นางดุสดี สุวรรณนุ่ม

ผู้จัดการ
นางเพชรลดา-ผ่องศรี

นางเพชรลดา ผ่องศรี

หัวหน้าบริหารงานทั่วไป
นายเขมนิจ-พวงนาค

นางเขมนิจ พวงนาค

เจ้าหน้าที่การเงิน
2

นางสาวณัฐนี เซี่ยงใช่

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวพรสวรรค์

นางสาวพรสวรรค์ อินทร

นักบัญชี
นางอัมพร-ละอองคำ

นางอัมพร ละอองคำ

พนักงานทำความสะอาด
logo

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด

 • 29/86 ม.4 ถ.วชิรปราการ ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
 • 038-274797-8
 • 038-288450
 • chonburicoop@hotmail.com

 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • รายงานการประชุม
 • กิจกรรมสหกรณ์

 • บริการเงินฝาก
 • บริการสินเชื่อ
 • สวัสดิการสมาชิก
 • บริการเงินกู้ออนไลน์