หน้าแรก

slide-1.jpg

ระบบ  บริการสมาชิก

ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิกและกู้เงินออนไลน์

 • กู้เงินออนไลน์​
 • สส.ชสอ.
 • สสธท.​
 • กสธท.
 • ปันผลเฉลี่ยคืนประจำปี​
S__137453641

นายเสรี เจตสุคนธร

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด

logo

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด

 • 29/86 ม.4 ถ.วชิรปราการ ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
 • 038-274797-8
 • 038-288450
 • chonburicoop@hotmail.com

 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • รายงานการประชุม
 • กิจกรรมสหกรณ์

 • บริการเงินฝาก
 • บริการสินเชื่อ
 • สวัสดิการสมาชิก
 • บริการเงินกู้ออนไลน์

อัตราการส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเงินกู้ปี